Allmänna villkor

Följande allmänna villkor (hädanefter: ”Villkor” eller ”Villkoren”) gäller mellan dig och Knatteplock (org.nr 559365-5664) (hädanefter: “Knatteplock”; kan kallas “oss” och “vi”) och gäller all användning av och beställningar som görs på Knatteplocks webbplats knatteplock.se. Observera att Knatteplock inte garanterar att alla produkter som presenteras på webbplatsen finns i lager eller är tillgängliga för köp. Knatteplock förbehåller sig rätten att sluta sälja en produkt. Knatteplock förbehåller sig rätten att när som helst revidera villkoren. Datumet för den senaste uppdateringen finns i det sista avsnittet i villkoren. Användare är ansvariga för att hålla sig uppdaterade med sådana ändringar. Observera att de villkor som gäller för din beställning alltid är de villkor som gäller från och med den tidpunkt då du gör din beställning och inte en senare version. Du bör behålla en kopia av dessa villkor för framtida referens.

  

Beställa

Genom att använda webbplatsen och/eller göra en beställning på webbplatsen bekräftar du att du har läst Villkoren och sekretesspolicyn och att du accepterar dem. Se till att du har läst och förstått Villkoren innan du gör en beställning. Innan du gör din beställning får du möjlighet att granska dina val, den information du har tillhandahållit, det totala priset på din beställning och korrigera eventuella fel. Observera att produkter i din kassa inte är reserverade och kan köpas av andra kunder tills du har gjort beställningen i kassan och fått e-postmeddelandet med orderbekräftelsen. Om långvarig inaktivitet gör att anslutningen till webbplatsen misslyckas kan ditt urval av produkter gå förlorat. I sådana fall måste du skapa ditt urval av produkter igen.

 

Orderbekräftelse

När du har skickat din beställning skickar vi dig ett e-postmeddelande med din orderbekräftelse innehållande ditt ordernummer, uppgifter om order du har beställt från oss, dina betalningsuppgifter och leveransuppgifter. Observera att bekräftelsemejl är en bekräftelse på att vi har tagit emot din beställning, inte att vi accepterar beställningen.

 

Godkännande och leveransbekräftelse

Observera att alla beställningar som du gör är föremål för godkännande av oss. Vi kan efter eget beslut välja att inte acceptera din beställning av någon som helst anledning utan något ansvar gentemot dig. När beställningen har behandlats skickas ett e-postmeddelande med leveransbekräftelse med all relevant information om din beställning. Leveransbekräftelsen är vårt godkännande av din beställning. Observera att Knatteplock inte garanterar att alla produkter som presenteras på webbplatsen finns i lager vid beställningen. Om en produkt inte är tillgänglig kommer vi att kontakta dig inom kort, via telefon eller e-post. Om vi redan har fått betalning för en sådan produkt kommer vi att återbetala dig inköpsbeloppet.

 

Färger

Knatteplocks mål är att beskriva produkterna på hemsidan så korrekt som möjligt. Observera dock att på grund av datorns färginställningar kan färgerna på de produkter som visas på bilderna på webbplatsen skilja sig något från deras faktiska färger. Knatteplock kan inte hållas ansvariga för någon sådan diskrepans.

Priser

Priserna och leveranskostnaderna som visas på webbplatsen inkluderar moms. Priserna och leveranskostnaderna som visas på webbplatsen kan variera från tid till annan och Knatteplock är inte bundet av priset förrän Knatteplock har accepterat beställningen genom att skicka leveransbekräftelsen till dig. Om du har gjort en beställning och priset har ändrats innan vi har accepterat din beställning (genom att skicka dig leveransbekräftelsen) kommer vi att meddela dig via e-post om prisändringen och ge dig möjlighet att göra en ny beställning med det nya priset eller avbryta den gamla beställningen. Om vi inte kan kontakta dig kommer din beställning att annulleras. Knatteplock förbehåller sig alltid rätten att annullera ordern innan vi accepterar beställningen. Om vi redan har fått betalning för en annullerad beställning återbetalar vi dig inköpsbeloppet. Observera också att Knatteplock kan avbryta beställningen även om den har accepterats av Knatteplock under förutsättning att du inser eller borde ha insett att prisinformationen var felaktig. Leveranskostnaderna visas i samband med leveransmetoderna i kassan.

 

Meddelande om upphovsrättstillstånd

Upphovsrätten till de dokument som tillhandahålls på denna webbplats (inklusive, utan begränsning, varumärket Knatteplock, grafik, text, foton, mönster, logotyper, ikoner, bilder, data och programvara) ägs av eller licensieras till Knatteplock. Du har endast behörighet att använda detta material för personliga, icke-kommersiella ändamål. Du kan ladda ner, skriva ut och lagra kopior av detta material för eget personligt, icke-kommersiellt bruk, förutsatt att detta meddelande om upphovsrättstillstånd ingår i alla sådana kopior. Du får inte debitera någon för användning av materialet och du får inte publicera, duplicera eller på annat sätt distribuera materialet till andra utan föregående skriftligt samtycke från Knatteplock. Du får inte ändra materialet på något sätt, utan föregående skriftligt tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Med undantag för vad som uttryckligen anges i detta juridiska meddelande ska inga rättigheter eller licenser till materialet, eller någon del därav, beviljas eller antydas.

 

Varumärken

Knatteplock som varumärke inkluderar men är inte begränsat till Knatteplocks namn och logotyp. Observera att din användning av denna webbplats inte ger dig några rättigheter att använda våra varumärken.

 

Cookies

Cookies används på webbplatsen för att förbättra din surfupplevelse. Förutom att använda cookies för statistiska ändamål identifierar cookies din dator och gör det möjligt för webbplatsen att återkalla dina personliga inställningar. Din webbläsare kan ställas in för att skicka ett meddelande när en cookie är aktiverad. Detta gör att du kan neka användning av denna cookie eller att ta bort cookien i slutet av ditt besök. Webbplatsen kan inte nås om cookies är inaktiverade. Genom att surfa på webbplatsen samtycker du till användningen av cookies.

 

Policy för återförsäljning

Du får endast köpa produkter på www.knatteplock.se för personligt bruk och inte för återförsäljning. Genom att göra en beställning www.knatteplock.se intygar du att du köper produkter för eget personligt bruk och inte för återförsäljning och att du accepterar Villkoren. Vi förbehåller oss rätten att neka beställningar av vilken anledning som helst utan förklaring.

Information på webbplatsen

Knatteplock kan inte lova att innehållet på webbplatsen är fritt från felaktigheter eller typografiska fel. Vi kan inte heller garantera att all information är uppdaterad. Knatteplock kan när som helst ändra innehållet på webbplatsen. Även om Knatteplock strävar efter att visa rätt texter, bilder och prissättning på webbplatsen och i onlinebutiken kan fel uppstå. En del av de tjänster som tillhandahålls via webbplatsen upprätthålls av tredjepartsoperatörer. I situationer där Knatteplock agerar agent för sådana tjänster kan vi inte hållas ansvariga för eventuella fel som uppstår till följd av deras verksamhet. Knatteplock kan inte hållas ansvariga för eventuella skador som orsakats av att använda webbplatsen eller för den delen inte kunna använda webbplatsen. Knatteplock kan inte garantera problemfri, oavbruten och säker åtkomst till webbplatsen.

Länkar

Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser utom vår kontroll. Vi kan inte hållas ansvariga för innehåll eller sekretesspolicyer för sådana webbplatser.

Regelbrott

Knatteplock förbehåller sig rätten att uppsöka alla lösningar som finns tillgängliga enligt lag och i eget kapital för brott mot dessa Villkor, inklusive rätten att blockera åtkomst till webbplatsen. Personer som bryter mot begränsningen av lösenordsskyddade områden på webbplatsen kan bli föremål för åtal.

 

Knatteplocks ansvar

Knatteplocks skyldighet till dig är i varje enskilt fall begränsade till dessa Villkor om inte annat föreskrivs enligt lag. Knatteplock kommer inte under någon som helst omständighet att ta på sig något ansvar för indirekta skador såsom vid förlust av kapital eller vid force majeure såsom krig, inbördeskrig, revolution, upplopp, statliga åtgärder, strejk, lockout, blockering, elavbrott, telefon- eller internettjänst-avbrott, naturkatastrofer eller liknande händelser. Knatteplocks skyldighet till dig kommer aldrig att överstiga ditt totala inköpsbelopp för varje beställning. Vid force majeure kommer Knatteplocks skyldigheter att upphävas. Avtalet mellan dig och Knatteplock kan i sådana fall helt eller delvis sägas upp av dig själv eller Knatteplock.

 

Avsättning i avskiljbarhet

Om någon del av dessa Villkor hålls ogiltig eller ogenomförbar, ska ett sådant beslut inte ogiltigförklara någon annan bestämmelse i dessa Villkor; i stället ska de ogiltiga villkoren ersättas med andra villkor för att verkställa de kommersiella avsikterna i dessa Villkor.

 

Gällande lag

Dessa Villkor regleras av svensk lagstiftning (exklusive den internationella lagen om försäljning av varor). Eventuella tvister som rör dessa Villkor kommer uteslutande att hänvisas till Stockholms tingsrätt, som förstainstansdomstol.

 

Företagsinformation

Knatteplock AB (org.nr 559365-5664)

Moms: SE559365566401

Herrhagsvägen 116

116 22 Stockholm

Sverige

E-postadress: info@knatteplock.com

 

Version av de allmänna villkoren

Den senaste uppdateringen av Knatteplocks Villkor gjordes i mars 2022.