Hållbarhet

Vi strävar alltid efter att våra produkter ska vara så hållbara som möjligt. Både ur ett miljömässigt och socialt perspektiv. 

Våra produkter tillverkas i fabriker där arbetsförhållandena är säkra och där personalen får rätt ersättning för arbetet som de utför. Våra träprodukter är FSC-certifierade för att säkra ett hållbart skogsbruk. Vi är även noga med att våra produkter är giftfria, både för miljöns skull men också för barnens skull. Vi har en uppförandekod för våra leverantörer där både sociala och miljömässiga aspekter ingår som vi förväntar oss att de följer. 

Förutom våra produkter så tänker vi hållbart i våra transporter. Vi försöker så gott det går välja transportmedel utifrån den miljömässiga belastningen och väljer den med minst negativ påverkan där det är möjligt. Vi packar även ordrar effektivt och tänker på att leveransen till kund ska ske på ett miljömässigt sätt. 

Vi har som vision att våra produkter ska bli ännu mer hållbara och kommer därför fortsätta utveckla detta område. Vi ser fram emot att vara en del av en hållbar konsumtion där vår påverkan på miljön inte är negativ.