Tips för att skapa matglädje hos barn

Tips för att skapa matglädje hos barn

Tips för att skapa matglädje hos barn

Det kan vara lätt att tro att barnens matglädje beror på hur avancerat recept man gör eller vilken mat man serverar. Men oftast så har det väldigt lite med det att göra. Matglädje skapas och påverkas av många olika faktorer, även av faktorer utanför själva måltiden.
 
Vissa saker har med barnets gener att göra, medan andra kan vi påverka med hjälp av miljön runt barnet. Genom att skapa sig en medvetenhet och jobba med vissa saker så kan man göra mycket för barnens matglädje. Men det är viktigt att komma ihåg att det finns ingen ”quick-fix” för matglädje. Det tar ofta tid och mycket tålamod.

Här kommer miina 8 bästa tips för att hjälpa barn att hitta matglädjen

1: Introducera många olika konsistenser och smaker tidigt i barnets matresa

Det ger barnet möjlighet att vänja sig med olika sorts mat när barnet är som mest mottaglig för det. Det ökar chanserna att barnet kommer ha en bra variation i kosten senare i livet.

2: Låt barnet kladda, inom rimliga gränser

"Kladdet" är barnets sätt att upptäcka och bekanta sig med maten. Det är viktigt att barnet får upptäcka maten med alla sinnen. Barn lär sig genom lek. Det betyder inte att barnet nödvändigtvis får kasta maten hur som helst - kladd inom rimliga gränser är det bästa.

3: Var en förebild

Visa vägen, du som förälder är barnets största förebild. Ät det du vill att barnet ska äta. Visa din njutning när du äter och prata om mat på ett positivt sätt. Har du själv negativa tankar kring maten och kroppen, försök att inte säga dem högt framför barnet.

4: Pressa aldrig ett barn till att äta

Hur svårt det än må vara ibland - låt matstunden vara en stress- och pressfri stund. Vill barnet inte äta just då, avbryt och testa igen senare. Istället för att låta måltiden bli en kamp.

5: Delaktighet i matlagningen

Låt barnet vara delaktig i köket tidigt. Det kan betyda att bebisen sitter i sin matstol eller i bärselen medan du lagar mat eller att det äldre barnet får en egen passande uppgift i köket.

6: Gör måltiden till en utforskande och lekfull stund

Måltiden behöver inte bara finnas till för att barnet ska äta. Måltiden kan också vara lekfull och utforskande. Bygg gubbar av grönsakerna eller prata om att broccolin ser ut som små träd. Skoja om vem som kan knapra högst.

7: Jobba på relation och anknytning utanför måltiden

Lyssna på barnets signaler, bekräfta barnets känslor, trösta, lek och var nyfiken. Visa att du är en trygg och stabil vuxen. En stor punkt såklart, men relationen mellan förälder och barn påverkar matsituationen mer än vad man kan tro.

8: Håll prestation från matbordet

Barnet behöver inte höra att barnet är "duktig" eller "äter bra", eller tvärtom. Försök att inte ladda måltiderna med prestation, barnet behöver inte prestera kring maten.

/Elin
Lic. kostrådgivare

← Äldre inlägg Nyare inlägg →

Lämna en kommentar