tips vad man ska tänka på när man börjar med BLW/plockmat

7 tips what to think about when you start with BLW/pick food

Posted by Elin Oresten on

How do you start with BLW/pick food?🥕🍗 🥑

Tips on what to think about when you start with BLW or pick food.
BLW/pick food:

1. Make sure your baby shows signs of being ready for solid food. She must be able to sit upright by herself in the chair and show an interest in food. Maybe the baby reaches for your food or looks fascinated at your plate, then there is probably an interest!

2. Give it time. Although the ability to feed oneself is something we are born with, introducing solid food through self-feeding does not happen overnight. It is a process - from the first bite that the baby may barely touch, until the baby actually picks up the bite and eats it. The process may feel long and winding but it will be fine! See the first time as a learning experience rather than him eating a lot.

3. To you parents - keep calm even when things get a little scary! Your baby will be "gagging" (also called "gagging" in English), that is when the vomiting reflex is triggered by them getting food a little further back in the mouth. There is VERY little chance of them biting your throat, but it can look scary. So keep your fingers out of your mouth and let them handle it. This is how they learn to handle food in their mouths and completely normally. However, it's easier said than done, I know. Therefore, it can be good and safe to read the difference between clawing and putting in the throat, as well as what to do in the unlikely event of an accident.

4. Consider offering foods that are reasonably soft but easy to grip. For example, sticks of sweet potato, bars with sliceable liver pate, boiled broccoli or omelet/pancake in strips. Even sandwich rolls with butter and/or liver pate are perfect for practicing motor skills. Slippery foods that are difficult to grip can be rolled in seeds or sandwich crumbs. For example, avocado or banana. But in general, it's good to offer the baby what the rest of the family eats as often as possible!👊

5. Think big/long pieces! Small babies don't have a tweezer grip, so it's "go big or go home" that applies in the beginning. The pieces should be longer than their palm because small babies (6 months) often cannot open their palm on demand. It may feel scary but it's actually safer with bigger pieces than smaller pieces when it's a small baby! If they take too big bites, they spit it out again.

6. Eat together with the whole family and offer the same food that everyone else should eat as much as possible. This is important so you can model for your baby how to eat. Let him see that you eat the same food and that you put it in your mouth and chew.

7. Continue breastfeeding/giving compensation as long as the child wants (if it works). This is important because the baby may not take in much food in the beginning (first months of solid food). But don't give it too close before a meal, then the baby probably won't be as interested in the food. A small baby should not be ravenously hungry when he is going to explore and eat solid food, but not full either.

//Elin

← Older Post Newer Post →

Därför startade jag Knatteplock

FÖRDELAR MED ATT ÄTA SAMMA MAT HELA FAMILJEN

Laga plockmat hemma

Barn älskar att härmas, genom att äta samma mat underlättar det lärandet och gör måltiden till en positiv upplevelse av gemenskap. Du som förälder behöver inte mata utan kan sitta bredvid och njuta av maten. 

Plockmat ger barn möjligheten att utforska en mängd olika texturer och konsistenser i egen takt. Det kan leda till en mer hälsosam relation till mat och en större matglädje. Genom att erbjuda olika konsistenser och smaker får barnet en bredare smakpalett, och chansen är större att matlusten fortsätter även under den naturligt kräsna perioden som brukar komma runt två år. Forskning visar att barn som introducerats för mer varierad kost från start äter mer varierat och mer grönsaker längre fram i livet. 

  • Främjar utforskande och självständighet vid måltiden.
  • Utvecklar tidiga tuggförmågor.
  • Förenklar familjemåltiden och stärker gemenskapen.

Varför plockmat?

grötpinnar bebis
Främjar utforskande och självständighet vid måltiden
Utvecklar tidiga tuggförmågor
Förenklar familjemåltiden och stärker gemenskapen

Marknadsledande på produkter för barns självständiga ätande

Uppmuntra matglädje genom att låta ditt barn utforska smaker och konsistenser själv. Starta matäventyret i dag - vi finns här för dig och ditt barn genom kladd, upptäckter och utmaningar.

Vanliga frågor om plockmat

Plockmat är ett sätt att erbjuda mat på där bebisen/barnet äter själv antingen med händerna eller med sked.

Plockmat ger barn möjligheten att utforska en mängd olika texturer och konsistenser i sin egen takt, från en tidig ålder. Det kan leda till en mer hälsosam relation till mat och en större matglädje.

Se till att din bebis visar tecken på att vara redo för fast föda. Hen ska kunna sitta upprätt själv i stolen, kunna föra föremål till munnen själv och visa ett intresse för mat. Kanske sträcker sig bebisen mot din mat eller tittar fascinerat på din tallrik, då finns det troligtvis ett intresse!

Tänk på att erbjuda livsmedel som är hyfsat mjuka men lätta att greppa. Tex stavar av sötpotatis, stänger med skivbar leverpastej, kokt broccoli eller omelett/pannkaka i remsor. Även smörgåsrån med smör och/eller leverpastej är perfekt för att öva motorik. Hala livsmedel som är svåra att greppa kan man rulla i frön eller smörgåsrånkross. Exempelvis avokado eller banan. Men generellt sätt är det bra att erbjuda bebisen det som resten av familjen äter så ofta som det går.

Små bebisar har inget pincettgrepp så det är stora bitar som gäller i början. Bitarna ska vara längre än deras handflata eftersom små bebisar (6 mån) ofta inte kan öppna handflatan på begäran. Det kan kännas läskigt men det är faktiskt mer säkert med större bitar än mindre bitar när det är en liten bebis! Tar de för stora tuggor så spottar dem ut det igen.

Läs mer här.

Många är oroliga för hur deras barn ska kunna tugga plockmat utan tänder. Den goda nyheten är att det går jättebra. Små barn bearbetar maten med tungan, gommen och de tandlösa käkarna.

Barn får kindtänder först när de är lite äldre (över 1 år) och att vänta med att introducera matbitar tills dess kan ge negativa konsekvenser för barnets ätutveckling.

Barn lär sig inte tugga när det äter puré, de lär sig tugga genom att öva på att tugga olika konsistenser i munnen.

Läs mer här.