Blir du nervös när ditt barn kväljer

Blir du nervös när ditt barn kväljer?

Posted by Elin Oresten on

Att se sitt barn kvälja under måltiden kan kännas obehagligt som förälder. Men att kvälja är en naturlig reflex och en del av barnets utveckling när de lär sig äta fast föda. Lär dig skillnaden mellan kväljning och att sätta i halsen och hur du kan skapa säkra måltider för din bebis.

Vad är skillnaden mellan kväljning och att sätta i halsen?
Kväljning och att sätta i halsen är två olika saker, även om de kan se liknande ut vid första anblicken. Kväljning är en reflex som hjälper till att förhindra att maten hamnar för långt bak i munnen och luftstrupen. När barnet kväljer kan det göra ljud och är oftast oberört efteråt. Däremot, när ett barn sätter i halsen på riktigt (luftvägsstopp) blir barnet tyst, kan få en blåaktig färg i ansiktet, visa tecken på panik och får svårt att andas. Detta kräver snabb handling för att förhindra luftvägsstopp.
Varför kväljer barn?

Kväljningsreflexen hos barn är mycket känsligare än hos vuxna och kan utlösas lättare när maten kommer i kontakt med triggerpunkten för reflexen. Det är kroppens sätt att skydda barnet medan barnet lär sig äta. Kväljningar är vanliga när barn börjar utforska fast föda och är en normal del av processen att lära sig äta. Med tiden flyttas triggerpunkten bakåt i munnen, och kväljningarna minskar.

Hur ska man hantera en kväljning?

Det är viktigt att förstå att kväljningar är en normal del av barnets matresa. Att låta barnet lösa situationen själv, så länge barnet kan göra ljud och verkar obesvärad, är oftast det bästa och mest säkra tillvägagångssättet. Att skapa en lugn och trygg miljö för måltiden kan också hjälpa till att minska risken för att barnet blir rädd eller ängslig under måltiden.

Vilka åtgärder kan vidtas för att förhindra luftvägsstopp?
Fyra punkter som kan hjälpa dig som förälder att skapa en säker miljö för ditt barn och känna dig tryggare under måltiden.
 • Övervaka barnet
  Ha alltid uppsikt över ditt barn under måltider för att kunna agera snabbt vid behov.

 • Undvik kvävningsrisker
  Ge inte barnet mat som kan utgöra en risk för att sätta i halsen. Exempelvis runda och hårda matbitar.

 • Skapa en lugn miljö
  Sitt med barnet under måltiden och undvik att ge mat medan de är i rörelse. Kvävningsrisken ökar markant när barn rör på sig och äter samtidigt.

 • Lär dig HLR för barn
  Att ha kunskap om grundläggande HLR (hjärt-lungräddning) för barn är en viktig försiktighetsåtgärd för att kunna agera snabbt och korrekt vid eventuella nödsituationer.

Kväljning som försvar

Jag vill avsluta med att lyfta kroppens fantastiska försvarsmekanismer. En kväljnings syfte är att putta fram matbiten längre fram i munnen så att barnet kan börja om med tuggandet eller spotta ut den. Kväljningar betyder alltså inte att barnet sätter i halsen - tvärtom, de skyddar från just det.  

/Elin Oresten
Lic. kostrådgivare

Elin Oresten, lic. kostrådgivare

Introducera gluten till bebis 

Mer från Knatteplock:

Barn som får plockmat löper inte större risk att sätta i halsen
Bebisar som får plockmat löper inte större risk att sätta i halsen

← Older Post Newer Post →

Leave a comment